БОРИКА намалява цената на е-подписа за лица с увреждания

Необходимо е единствено представяне на решение от ТЕЛК

Биометрични падове правят подписите по-сигурни

Полагането на дигитален подпис върху таблет с биометрична проверка предотвратява опитите за фалшифициране от трето лице