ДАЕУ с временна алтернатива за е-обмен на документи

Тя ще се ползва от администрациите с ограничен технически ресурс

Държавата харчи постоянна сума за ИТ в последните 20 години

Общата стойност на поръчките на хардуер, софтуер и услуги по ЗОП остават почти без промяна от 1998 година досега, по данни на агенция CBN

Свързаните публични регистри са ключови за е-управлението

Дигиталната трансформация изисква цифрова свързаност на администрациите

Равен достъп до услуги и образование срещу цифровото разделение

Предизвикателство пред електронното управление в България е как гражданите да бъдат мотивирани да изискват и да използват електронни услуги

ДАЕУ: Разходите за ИКТ да се обвържат пряко с е-услугите

Трябва да знаем какво ще правим с всеки компютър, каза Росен Желязков

Разработват архитектурна рамка за е-управлението

Създадените досега системи не могат да се ползват като обща платформа

Държавата ще разчита на бизнеса в e-управлението

Прозрачност и ясни правила обеща Розен Желязков

При президента: Електронното управление не е самоцел

То е средство за цялостно реформиране на институциите и процесите

Приключи пореден голям проект за е-услуги

Основните системи на електронното управление са допълнени с липсващите до момента компоненти и функционалности, съобщиха на пресконфернция от МТИТС