Работещо е-управление – само при адекватна нормативна база

Промени в ЗЕУ могат да подобрят ефективното прилагане на закона

НС създаде комисия по ИТ, дигитализация и е-управление

Три ключови приоритета обяви председателят Ивайло Мирчев

България подкрепи декларация за цифровото общество

Документът надгражда Талинската декларация за електронно управление

Е-управлението не се случва, сочат пет индикатора

Публичният сектор и бизнесът изостават в дигитализацията

Готов е публичният регистър на проектите за е-управление

ДАЕУ ще контролира с нова система разходите за ИКТ и е-управление

ДАЕУ с временна алтернатива за е-обмен на документи

Тя ще се ползва от администрациите с ограничен технически ресурс

Държавата харчи постоянна сума за ИТ в последните 20 години

Общата стойност на поръчките на хардуер, софтуер и услуги по ЗОП остават почти без промяна от 1998 година досега, по данни на агенция CBN

Свързаните публични регистри са ключови за е-управлението

Дигиталната трансформация изисква цифрова свързаност на администрациите