Готов е публичният регистър на проектите за е-управление

ДАЕУ ще контролира с нова система разходите за ИКТ и е-управление

ДАЕУ с временна алтернатива за е-обмен на документи

Тя ще се ползва от администрациите с ограничен технически ресурс

Държавата харчи постоянна сума за ИТ в последните 20 години

Общата стойност на поръчките на хардуер, софтуер и услуги по ЗОП остават почти без промяна от 1998 година досега, по данни на агенция CBN

Свързаните публични регистри са ключови за е-управлението

Дигиталната трансформация изисква цифрова свързаност на администрациите

Равен достъп до услуги и образование срещу цифровото разделение

Предизвикателство пред електронното управление в България е как гражданите да бъдат мотивирани да изискват и да използват електронни услуги