Крио-смилане решава проблема с е-отпадъците

Учени предлагат ефективен и екологичен начин за превръщане на ненужната електроника в материали за повторно използване