Интернет трафикът достига 1 зетабайт тази година

Най-голямо влияние върху обема на информацията оказват доставчиците на цифрови услуги от рода на онлайн кино, видео и музика