Да имаш антивирус вече не е достатъчно

Компаниите са обзети от идеята да бъдат „една крачка напред пред хакерите”, търсенето на решения за сигурност е невиждано – и объркването също

20% от атаките към банките са от тип DDoS

Но макар тези заплахи да са известни, едва 14 на сто от организациите използват приложения за пълна защита от DDoS, заяви Даниел Креков от Банка ДСК

Кибер атаките ще се докладват задължително

Нареждането от ЕС касае собствениците на информационни мрежи

Всяка втора организация у нас е жертва на кибер атака

Предстои създаване на система за ранно реагиране на заплахите

Java се утвърди като основна цел на хакерите

Около 50% от всички атаки са проведени с помощта на 6 семейства Java експлойти, при открити общо над 2000 разновидности