Онлайн услугите трансформират икономиката

Все повече браншове са повлияни от глобалната мрежа