Фетален кислороден монитор предотвратява ненужно секцио

Излъчва безвредно светлина чак до плода в утробата на майката