AI инструмент помага на пациенти срещу болката

Phoenix на стартъпа Sword може да провежда виртуални физиотерапевтични сесии