Фетален кислороден монитор предотвратява ненужно секцио

Излъчва безвредно светлина чак до плода в утробата на майката

Пандемията – предизвикателство за роботиката

Технологичните експерти трябва да работят по-тясно с медицинските специалисти за разработване на нови видове роботи за борба с инфекциите