Коопериране може да спаси образованието при е-обучение

Има напрежение между родителите и системата, казва Теодора Върбанова

AI система предсказва риска от отпадане на онлайн студенти

Алгоритмите взимат предвид до 120 променливи при създаване на профил за всеки студент, по-голямата активност през нощта се свързва с по-нисък риск