РС пазарът на най-високо ниво от десетилетие насам

Внезапното преминаване към дистанционна работа и онлайн обучение, породено от коронавируса, доведе до рекордно търсене на компютри