На РС пазара няма да остане място за малки играчи

Бизнесът с компютри постепенно се свива, става все по-трудно да се печели от него, а т.нар. „органична консолидация” неизбежно ще намали броя на играчите с готови системи