Salesforce: иновации + плавност = повече клиенти и продажби

Облачната платформа с нейните специфични инструменти води до трайно увеличаване на продажбите, споделиха потребители от български компании

Продажбите и работните места намаляха през 2014

Над една трета от компаниите, анкетирани от БСК, отчитат спад на приходите, а една четвърт докладват за редуциране на персонала

РС пазарът го чака нов спад през 2015 г.

Ефектът от пенсионирането на Windows XP ще се изчерпи през настоящата година и продажбите отново ще тръгнат надолу, прогнозира MIC