Делът на промишлеността в БВП на ЕС намалява

3,8 млн. работни места в индустрията са загубени от 2008 г. насам