Рутерите на вторичния пазар съдържат данни в полза на хакерите

Бившите им собственици са изложени на сериозни рискове