Идея: „Дни на отворените врати” в софтуерния бизнес

Големите развойни компании могат да помогнат на студените по ИТ

Социални умения допълват професионализма

Какво са връзките – това са просто полезни социални контакти, които могат да се използват за успех, казва Юлияна Добрева

От последователи в софтуера трябва да станем лидери

Бихме могли да направим този качествен скок, когато промяната е в ръцете на всеки един софтуерен инженер, смята Мартин Кулов

Социалните умения ще преобразят софтуерната ни индустрия

Държава, която не може да надскочи имиджа си на аутсорсинг-дестинация, рано или късно „угасва” в небосвода на глобалния софтуерен бизнес

Достигнали сме пика в аутсорсинга, трябва нов подход

„Меки умения” ще помогнат на софтуерната ни индустрия да създава качествени продукти с добавена стойност, заяви Мартин Кулов