Структурираното писане носи предимства за техническата документация

Около 50% от организациите, които създават техническа документация, използват структурирано писане, съобщи Щефан Генц от Adobe, по време на ETC 2018 в София

Консистентността на документацията и лесното обновяване и поддържане на съдържанието – това са основните предимства, заради които организациите по света прилагат структурираното писане като метод за изготвяне на техническа документация. Наред с това въпросният подход осигурява възможност за многократно използване на вече създаденото съдържание в различни платформи.

Структурирането писане осигурява и лесно публикуване в разнообразни формати и на различни носители, сочи ново проучване на Adobe сред създателите на техническа документация, резултати от което бяха огласени по време на конференцията „Еволюция на техническата документация“ (ETC 2018) в София. Анкетирани са над 2200 експерти по разработване на техническа документация, разкри Щефан Генц от Adobe.

Намаляването на грешките в съдържанието е последната от топ 5 причини за използване на структурирано писане в организациите по света, показва изследването. Преобладаващата част от тях са компании от областта на високите технологии, но значителна част са и от сферата на професионалните услуги, производството, висшето образование.

Други фактори, които организациите посочват като предимство от работата със структурирано писане, са спестяванията, свързани с превод на съдържанието и с неговото оформление и публикуване.

Най-популярният XML стандарт за създаване на структурирано съдържание е DITA, подчерта Щефан Генц

Около 50% от организациите, които създават техническа документация, използват структурирано писане, показва изследването. За сравнение, през 2016 година техният дял е бил 46%, а година по-рано – едва 31%.

Разбивката на данните показва, че размерът на организацията има голямо значение за това дали ще се прибегне до структурирано писане. В организациите с до 1000 служители този подход е по-слабо застъпен. Повечето от големите организации обаче – с по над 1000 служители – използват именно структурирано писане.

Най-популярният XML стандарт за създаване на структурирано съдържание е DITA. 44% от организациите го ползват към момента, а други 31% планират да преминат към него. На по-малка, но все пак значителна популярност се радва и стандартът Custom XML, който се прилага в 41% от организациите, но само 6% имат планове да го внедрят.

Въпреки работата със структурирано съдържание, единици са организациите, които използват чатботове, показват данните на Adobe – едва 6%. Други 72% не използват и нямат и намерение да използват технологията, посочи Щефан Генц, базирайки се на резултатите от проучването сред експертите по техническа документация.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар