CompTIA за 2021: Няма „ново нормално”

Бизнесът вече не може да разчита на концепцията за твърдо установен модел на работа
(снимка: CC0 Public Domain)

Търсенето на „някакво подобие на стабилност” продължава по целия свят. В даден момент някъде там през 2021 г. вече няма да има толкова много премеждия, които бизнесът трябва да преодолее, но всички трябва да разберат, че няма такова нещо като „ново нормално”, предупреди търговската организация на ИТ бизнеса CompTIA в своята прогноза за водещите 10 тенденции на 2021 година.

„За фирмите, които мислят в дългосрочен план, е ясно, че вече не може да се разчита на концепцията за твърдо установен модел на работа”, отбелязва асоциацията. „Вместо да определят строги правила за начина, по който ще функционира бизнесът, организациите вече трябва да жонглират с множество опции, като се започне от местоположението на служителите и се стигне до компонентите на веригата за доставки и изискванията на клиентите”.

Облачните изчисления остават водеща тенденция за идната година. Не е изненадващо, казва CompTIA, че тя „вече не трябва да споделя светлината на прожекторите с други тенденции”.

„Гъвкавостта и устойчивостта стават водещи принципи за бъдещия успех. Организациите ще възприемат манталитет на работа, при който облачната технология е първата им мисъл и първата опция, когато става дума за изграждане или надграждане на ИТ инфраструктурата”, се казва в доклада, на който се позовава Tech Republic.

Третата тенденция е, че фирмите, които представляват търговския канал, ще трябва да реагират на промените при клиентите. „Нуждата от гъвкавост на фирмите, работещи като част от канала, никога не е била по-голяма”, казват от CompTIA. През следващата година те трябва да оценят собствените си предложения и възможности в пряка връзка с нуждите на клиентите в тази нова, несигурна среда.

От своя страна динамиката на канала ще става по-балансирана, предвижда CompTIA. „Уравнението на мощта се е изменило – и ще продължи да се променя и в бъдеще – от такова, при което доставчиците някога са държали всички карти, към такова, при което партньорите имат повече лостове за въздействие. Това не е обръщане на силите, а по-скоро намиране на баланс”.

Петата прогнозна тенденция е, че нововъзникващите технологии ще намират своето място в бизнес решенията на топ-менджмънта. Целият подход към ИТ се променя, казват от асоциацията. Например, „бизнесът набляга много повече на стратегическите ИТ, за разлика от тактическото мислене на предишните десетилетия”.

Нулевото доверие, казват още анализаторите, ще формира инициативите за киберсигурност. „Цялостният подход започва да изглежда като нарастващ списък с най-добри практики. Нулевото доверие се появява като новата парадигма, която ще ръководи всички нови практики. Вместо да се доверяваме, че дадено мрежово поведение е нормално или дадено ниво на достъп за потребител е нормално, защото изглежда като да идва от сигурно местоположение, всичко ще бъде подлагано на съмнение и ще трябва да бъде проверявано”.

Друга прогноза е, че доставчиците на управляеми услуги ще изградят по-задълбочена експертиза в областта на киберсигурността. Това е закономерен резултат от факта, че през последните години доставчиците на управляеми услуги предефинираха бизнеса си и го центрираха „почти изключително около сигурността”. По тази причина през 2021 г. доставчиците на управляеми услуги ще станат много силна категория.

Промени в регулациите, които касаят технологичната индустрия, ще бележат 2021 година. Може да се очаква, че нови норми от най-различен характер ще застигнат големите играчи като Google и Amazon. Те обаче ще засегнат и всички надолу по веригата – по-малките фирми в канала, прогнозира CompTIA. Технологичният бизнес трябва да се информира за нормативните промени и да бъде в крак с новите регулации. Това ще е неизбежно.

Отдавна се говори за липсата на умения у ИТ специалистите, главно около така наречените „меки умения” като способността да общуваш, да ръководиш, да пишеш и да се изразяваш добре и да организираш екип. Позовавайки се на прехода към цифровизацията на бизнеса и облака, ИТ хората вече са в центъра на бизнеса. Това ще означава, че техническите професионалисти ще трябва да се постараят да развият „меките умения” през следващата година. „Фактът, че ИТ професионалистите взаимодействат много повече с всички направления на бизнеса… само подчерта необходимостта от меки умения”.

Разнообразието също ще бъде в центъра на вниманието през следващата година, прогнозира CompTIA. Компаниите ще си поставят публични цели по отношение на разнообразието. „Време е да преминем от информираност към отчетност. Тъй като организациите наблягат на социалната отговорност, показателите и резултатите трябва да бъдат публични и сертифицирани”. Това означава, че компаниите ще положат усилия да подкрепят еднаквите възможности за всички групи.

„Докато 2020 г. научи компаниите на гъвкавост и устойчивост при прекъсването и сътресенията в бизнеса, тя привлече вниманието и към справедливото отношение”, се казва в доклада. „Най-перспективните компании ще демонстрират публично ангажимента си към този идеал”.

Коментар