HR калкулатор изчислява загубата от напускане на мениджър

Когато очакванията на компаниите и наетите се разминават, следва бърза раздяла
(снимка: CC0 Public Domain)

Онлайн калкулатор, разработен от компания за подбор на персонала, изчислява цената на неправилното назначение на мениджъри. Цифрите разкриват потенциално огромните щети, които може да претърпи бизнеса от наемането на неподходящи кадри.

Над 220 хил. лв. би загубила компания, ако някой от високопоставените ѝ мениджъри напусне през първата година след наемането му. Директните загуби са приблизително 100 хил. лв., а индиректните – около 126 хил. лв.

Калкулацията е направена на базата на средна мениджърска заплата от 6000 лв. и при условие, че съответният кадър напусне фирмата след по-малко от година от назначението си, съобщиха от агенцията за подбор на персонал HRS България, която е разработила инструмента за оценка в рамките на новата си услуга 360Insights.

Загубите от текучеството на служителите могат да бъдат наистина сериозни, като те идват от заплати, разходи за подбор на персонала и последващото му обучение, по-слабо представяне на екипа заради честата смяна на хора, пропуснати бизнес възможности и негативно влияние върху репутацията на компанията.

Най-честата причина за скорошното напускане на служителите е невъзможността очакванията на фирмата да съвпаднат с тези на наетия кандидат. В много случаи се получава и разминаване между търсените личностни качества, вярвания, нагласи и други, които обикновено рядко се изследват подробно в процеса по подбор.

„Опитът и професионалните умения далеч не са единствените фактори, за да гарантират, че едно назначение ще бъде успешно и наетият служител ще остане задълго в компанията. Личностните характеристики понякога могат да се окажат далеч по-важни”, коментира Кирил Бораджиев, управляващ партньор в HRS България.

Според него, конвенционалните методи за подбор на кадри невинаги отчитат и анализират личностните характеристики, което може да доведе до негативни последствия в дългосрочен план. Услугата 360Insights се стреми да разреши този проблем чрез методология, която още в началото позволява да се изяснят очакванията на двете страни и дали може да се намери пресечна точка между тях.

Коментар