Канада въведе паспорти с вградени чипове

Новите е-паспорти на Канада имат на гърба си чип с данни, които удостоверяват истинността на документа

Новите е-паспорти на Канада имат на гърба си чип с данни, които удостоверяват истинността на документа

От началото на юли канадските паспорти представляват документ с вграден на гърба чип за защита срещу копиране.

Чипът съхранява информацията от първа и втора страница на паспорта, с изключение на подписа на неговия притежател.

В допълнение, електронната схема съдържа снимка на притежателя на паспорта и технология за валидиране, която потвърждава, че документът е издаден от правителството на Канада.

Чипът може да бъде прочетен само от разстояние до 10 см, така че информацията е практически недостъпна без съгласието на потребителя. Освен това при всяка промяна на данните в чипа, паспортът става автоматично невалиден.

Предвидени са също водни знаци, които затрудняват още повече копирането. Знаците показват изображения на исторически и културни символи, съобщава паспортната служба на страната.

Новите канадски паспорти се издават с два срока на действие – пет и десет години. Смяната им е платена услуга, като цената за 5-годишен паспорт е 120 долара, а за 10-годишен – 160 долара.

Бързо издаване на електронен паспорт струва допълнителни 110 долара в работно време и 335 долара в извънработно.

Пускането на паспорти с усилена защита от копиране е обусловено частично от външнополитически съображения, тъй като канадският паспорт дава възможност за безвизов достъп в редица страни, вкл. САЩ и ЕС. Ето защо канадските паспорти често са обект на имитации от престъпния контингент.

Коментар