ЕК се закани да премахне напълно таксите за роуминг

Над една четвърт от потребителите просто изключват мобилния си телефон, когато пътуват в друга страна от ЕС

Над една четвърт от потребителите просто изключват мобилния си телефон, когато пътуват в друга страна от ЕС

Телекомуникационните компании ще спечелят още 300 милиона клиента, ако премахнат таксите за роуминг, твърди проучване на Европейската комисия.

94% от европейците, които пътуват извън своята страна, ограничават ползването на услуги като Facebook, поради таксите за мобилен роуминг. Европейската комисия е изчислила, че телекомуникационните компании изпускат пазар от около 300 милиона потребители на мобилни телефони, поради сега прилаганите стратегии за ценообразуване, които влияят негативно и върху създателите на приложения.

Резултатите от проучването показват, че 47% от потребителите никога не биха използвали мобилен достъп до интернет в друга страна от ЕС. Само един от всеки 10 потребители би използвал електронната поща в същата степен, както в собствената си страна.

Над една четвърт от потребителите просто изключват мобилния си телефон, когато пътуват в друга страна от ЕС. Милиони потребители пък предпочитат да изпращат текстови съобщения (SMS) вместо да плащат за телефониране.

Често пътуващите лица – най-доходоносната част от потенциалния пазар – е по-вероятно да изключат функциите на своя мобилен телефон за роуминг на данни, отколкото случайните пътници. Според Комисията, причината за това е, че често пътуващите са по-добре информирани, отколкото по-рядко пътуващите, относно реалните разходи за роуминг на данни в Европа.

„Честно казано, аз съм шокирана от тези данни. Те показват, че трябва да довършим започнатото и да премахнем таксите за роуминг. Потребителите ограничават в пределна степен използването на своя телефон и това не е в интерес и на компаниите”, коментира резултатите заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус.

Това не е само противоречие между пътуващите и телекомуникационните компании. Милиони предприятия понасят допълнителни разходи поради роуминга, а фирми, предлагащи например приложни програми, също губят приходи. Роумингът е безсмислен в условията на единен пазар и е проява на икономическа лудост, смята Комисията.

Макар че европейският пазар на приложения за мобилни телефони процъфтява, бариери като таксите за роуминга спъват развитието на някои части от този нов сектор. Особено засегнати са пътеводителните, фотографските и картографските приложения.

Освен това потребителите ограничават използването на своите мобилни телефони не само когато са в чужбина. Дори в собствената си страна 70% от хората, които телефонират на лица в други държави от ЕС, ограничават тези свои повиквания поради разходите.

Данните за мобилния достъп до интернет в чужбина са дори още по-отчайващи. Почти половината (47%) анкетирани са отговорили, че никога не биха използвали електронна поща и социални мрежи в друга страна от ЕС. Само един от всеки 10 потребители би използвал електронна поща в същата степен, както в собствената си страна, а за използването на социални мрежи това съотношение е 1:20.

В същото време сме свидетели на смайващо увеличение от 1500% на роуминга на данни в рамките на ЕС от 2008 г. насам, благодарение на съществуващата нормативна уредба относно роуминга и наложените по-ниски цени, посочва Комисията. Фактът, че много потребители се самоограничават в ползването на услуги за данни в чужбина, е показателен за будеща безпокойство тенденция към пропускане на благоприятни възможности за растеж в нововъзникващия сектор на приложения за мобилни телефони, както и за операторите на мобилна връзка.

Със своето предложение за континентална мрежа, Комисията настоява пред законодателите на Европейския съюз (Европейския парламент и Съвета) за създаване на единен пазар за телефониране и за сърфиране в интернет. ЕК се надява с регулации и пазарни стимули да накара операторите да разширят обхвата на своите национални тарифи, така че най-късно от 2016 г. потребителите от целия ЕС да могат да използват своите телефони по национални, а не по международни тарифи при пътувания в рамките на Съюза.

Съгласно правилата, приети през 2012 г., от юли 2014 г. клиентите ще имат право също така да се откажат от своя национален оператор, когато пътуват в чужбина, и да ползват по-евтини роуминг услуги от местен оператор в посетената държава или от конкурентен доставчик на роуминг услуги в собствената си страна без да сменят своята SIM карта.

Коментари по темата: „ЕК се закани да премахне напълно таксите за роуминг”

добавете коментар...

  1. :o)

    На първо време телекомите така са издърварили Роуминга ИЗВЪН ЕС, че чужденци виждам масово да минават на скайпове и т.н. ако са извън ЕС в момента 🙂
    Да ти еба и бирниците…

  2. Anonymous

    Да се премахне роуминга в ЕС, и всеки абонат да има право да сключва договор, с който и да е оператор, в която и да е страна от ЕС. Те това е демокрация и конкуренция. Належащо е да се приеме една SIM карта, която е обезпечена софтуерно и хардуерно /включително за транзакции и плащания/, ще може да се оперира с всички съществуващи и бъдещи оператори в ЕС…….а по натам може би и на планетата……

Коментар