WOM маркетингът е пред телевизията по бюджет

Две трети от маркетолозите вярват, че т.нар. „маркетинг от уста на уста” (WOM – word-of-mouth marketing) e по-ефективен от традиционния, сочи проучване.

Специалистите се опитват да измерват ефекта от WOM и да покажат възвръщаемостта на инвестициите (ROI). Но именно измерването е най-големият проблем в сектора, който може да попречи на растежа, твърди изследване на WOMA (The Word of Mouth Marketing Association) и AMA (American Marketing Association).

89% от професионалистите изпитват трудности при измерване на WOM маркетинга офлайн и 79% – онлайн. 85% от анкетираните твърдят, че не могат да докажат ROI в WOM маркетинг, съобщи британската компания Warc, глобален доставчик на информация и услуги за маркетинг специалисти.

WOM не е в силна позиция в маркетинговите бюджети на повечето компании. Този подход се нарежда след услугите за обслужване на клиенти (54%), имейл маркетинга (40%), управлението на взаимоотношенията с клиенти (39%) и дигиталната реклама (36%).

Но със своите 21% от маркетинг бюджета, WOM изпреварва телевизията (12%), което се обяснява с факта, че разходите за ТВ маркетинг са съсредоточени в големите компании (с персонал над 1000 души). Малките компании са по-ангажирани финансово към WOM маркетинга, сочи проучването.

29% от по-малките компании посочват маркетинга в социални медии като „голяма категория”, в сравнение с 20% при по-големите компании. При офлайн WOM съотношението е съответно 23% срещу 17%.

Въпреки резервите към измерването на ефекта от WOM, 70% от маркетолозите възнамеряват да увеличат разходите за социални медии – повече отколкото за всеки друг маркетингов канал. Очаква се разходите за офлайн WOM да останат стабилни.

WOM маркетингът се използва предимно за увеличаване популярността на марката, като 82% от анкетираните идентифицират това като основна цел. Повечето специалисти очакват WOM да увеличи стойността на марката (73%), да ангажира потребителите (69%) и да доведе до препоръки (65%).

Коментар