Свързаните публични регистри са ключови за е-управлението

Дигиталната трансформация изисква цифрова свързаност на администрациите

Държавата ще разчита на бизнеса в e-управлението

Прозрачност и ясни правила обеща Розен Желязков