Agile изисква промяна в начина на работа

Софтуерните инженери трябва да познават най-добрите практики, за да съветват своите ръководители при взимане на решения

Световно събитие за ИТ архитектура предстои в София

Джон Закман ще участва в първата у нас ITARC конференция

2DoIT представя актуалните софтуерни практики

Конференцията на АСИ ще се проведе през април в София

DevOps – еволюция в разработката на софтуер

Интеграцията на разработка и ИТ операции позволява на компаниите да произвеждат и внедряват софтуер и ИТ услуги по-бързо, с чести обновления