По пътя към въглеродната неутралност: Microsoft с още 2,5GW соларен капацитет

Компанията подписа PPA споразумение с корейски доставчик

„Девня Цимент” АД получава €190 млн. от ЕС за въглеродна неутралност

Европейският Фонд Иновации за първи път финансира български проект

Какво е „зеленото общество” – мненията са различни

То ще се случи, ако всички хора заедно преследват целта