Какво е „зеленото общество” – мненията са различни

То ще се случи, ако всички хора заедно преследват целта