Умните алгоритми могат да дискриминират „неволно“

Компаниите ще трябва да преценяват дали алгоритмите, които захранват техните инструменти, не създават изкривявания или дискриминация

Как големите данни хвърлиха в смут голямата наука

Кризата се дължи отчасти на невалидни статистически анализи, които преобръщат традиционния научен подход на хипотеза и проучване, смятат изследователи

Райфайзенбанк възложи Big Data предизвикателство на студенти

Те ще решават практически казус в сферата на кредитните карти

„Големите данни” влизат в ресторанта, прогонват менюто

Заведенията за хранене все по-усърдно трупат данни за клиентите си, за да съставят индивидуални менюта

Изкуственият интелект се пренася в крайните устройства

Това помага на приложенията да „осъзнаят“ по-добре потребителските нагласи и текущата обстановка

Отношението към данните прави компаниите лидери или оцеляващи

Желанието за промяна и изоставянето на архаичните бизнес модели често определят бъдещето на компаниите

Цифрова пропаст: уменията за работа с данни изостават

Съвременната компания трябва да функционира като едно голямо ИТ подразделение