Райфайзенбанк възложи Big Data предизвикателство на студенти

Те ще решават практически казус в сферата на кредитните карти

Изкуственият интелект се пренася в крайните устройства

Това помага на приложенията да „осъзнаят“ по-добре потребителските нагласи и текущата обстановка

Отношението към данните прави компаниите лидери или оцеляващи

Желанието за промяна и изоставянето на архаичните бизнес модели често определят бъдещето на компаниите

Цифрова пропаст: уменията за работа с данни изостават

Съвременната компания трябва да функционира като едно голямо ИТ подразделение

Спецове по ИТ сигурност и големи данни ще са най-търсени през 2017

За да намерят и задържат кадрите, компаниите предлагат гъвкаво работно време, възможности за кариерно развитие и обучение