Технологии за проследяване: накъде отива ЕС?

На дневен ред излиза въпросът: кой решава с какъв тип държавно наблюдение ще живеят европейците?

Време ли е да си говорим за блокчейн етика

Ако е основателно да се очаква, че блокчейн технологиите ще доведат до съществена промяна в обществото, то те заслужават собствената си област на етика, подобно на изкуствения интелект

Конкуренцията в работата провокира неетични действия

Склонността да „се мерят” и сравняват с колегите подтиква служителите и мениджърите в компаниите към некоректни действия, показва серия от научни експерименти

Стандартизират етични аспекти на изкуствения интелект

В ход е подготовката на три нови стандарта, които дават приоритет на етичните норми при развитие на ИИ