GDPR: пробивите стават все по-скъпи

Всяка организация, обработваща данни в държави, където се прилага GDPR, трябва да е крайно предпазлива, регламентът ще става все по-страховит

Нов вододел: защитата на данните от „свързаните” коли

Наред със самите автомобилни производители има доста „трети страни”, които се интересуват от нашите данни – властите, застрахователите, рекламният бизнес…

Защо е важна за хората конфиденциалността в онлайн пространството?

Ние решаваме дали да си подсигурим безопасността на личния живот

Когато личните данни стават основно човешко право

Скоро ще сме свидетели на това как потребителите все по-често вземат решения, мислейки основно за неприкосновеността си, и предпочитат марки, които им дават по-голям контрол

Колко струва пробивът в защитата на личните данни?

Оценката, известна като „Impact Assessment”, трябва да се извършва регулярно във всяка организация на интервал между 6 месеца и 1 година, съветва Вихрен Славчев, Мнемоника

GDPR: Как да започнем подготовката?

Подобно на внедряването на ERP и CRM системи в бизнеса, промяната няма как да е сполучлива, ако в нея не е ангажирано ръководството