Здравеопазване и киберзаплахи – добре, че сме поизостанали и мнителни!

В близо половината здравни заведения няма длъжностно лице за ИТ сигурност

Ново поколение здравни сензори се рисуват върху кожата

Хората биха могли да използват достъпни шаблони и писалки, за да наблюдават собственото си здраве

Как печатните технологии подпомагат здравните системи

Ефективни са навсякъде - от линейката до приемните и от отделението до аптеката

Medrec:M – личен медицински картон на бъдещето

Безплатно приложение, което може да подобри здравеопазването

Изкуствен интелект в здравеопазването: подводни камъни

Съществуващите неравенства се запазват в терабайтите здравни данни, а това означава, че има риск изкуственият интелект да задълбочи тези неравенства

Могат ли технологиите да се справят със здравеопазването

Урбанизацията, застаряването на населението и промените в начина на живот на хората в градовете затрудняват здравните грижи