Дигитални услуги подобряват здравеопазването в Европа

Equinix обяви партньорство с Aurora Innovation с фокус върху пациентския достъп и работната среда

Над 200 болници вече приемат чрез е-хоспитализация

Новият модул е интегриран в Националната здравноинформационна система

Тъмната страна на стартъпите за медицински технологии

Стихийните иновации в здравеопазването понякога оставят пациентите напълно безпомощни

Ново поколение здравни сензори се рисуват върху кожата

Хората биха могли да използват достъпни шаблони и писалки, за да наблюдават собственото си здраве

Как печатните технологии подпомагат здравните системи

Ефективни са навсякъде - от линейката до приемните и от отделението до аптеката