Блокчейн има огромен потенциал в здравеопазването

Технологията може да реши проблеми със сигурността на данните и оперативните несъвместимости

Бил Гейтс: Може никога да не стигнем 12 млрд. души

С намаляване на детската смъртност, раждаемостта също намалява

ЕС иска цифрова трансформация и в здравеопазването

Нови инициативи за свободно движение на пациенти и данни

Здравеопазването залага на графични технологии в AI системите

Способността да се дешифрират огромни обеми от данни ще има дълбоко въздействие

Тънките клиенти се справят с нуждите в здравеопазването

Тези устройства довеждат опита на специалистите до отдалечените райони и линейките за спешно болни