USB4: по-добри скорости и повече съвместимост

Целта на новата спецификация е да опрости системата на USB и да предотврати нарояването на множество различни продукти с всевъзможни „етикети” за различни версии

Увеличават в пъти обхвата и скоростта на Bluetooth

Подобреният безжичен стандарт ще ускори навлизането на IoT