USB4: по-добри скорости и повече съвместимост

Целта на новата спецификация е да опрости системата на USB и да предотврати нарояването на множество различни продукти с всевъзможни „етикети” за различни версии