Футуролог назова професиите, които ще изчезнат

На бунището отиват всички занятия с предсказуеми и повторяеми задачи

Печатните книги взимат реванш от електронните

Хартиеният формат става все по-привлекателен, особено при детските книги и рецептите, от което се възползват издателите