Бизнесът търси кадри с хибридни умения

Пазарът на труда се задъхва от недостиг на квалифициран персонал

Частна гимназия приобщава бизнеса към образованието

Учениците развиват компетенции според нуждите на пазара

ИТ сферата ще разкрие най-много работни места у нас

Висшето образование обаче е неадекватно - ИТ специалистите и инженерите масово са недоволни от обучението