Мобилният трафик на данни ще нарасне 10 пъти за пет години

Ключов фактор ще стане увеличеният брой мощни мобилни устройства и М2М връзки, в съчетание с широк достъп до бързи мрежи