Невроморфен компютър с милион ядра имитира мозък

Новата технология може да осигури напредък в медицинската област, особено по отношение на фармацевтичните тестове

Изкуствени неврони имитират човешкия мозък

Разработката на IBM е стъпка към създаването на енергийно-ефективни невроморфни решения с принципи, свойствени за човешкия мозък