Дистанционната работа ускори облачното съхранение на данни

Пазарът на клауд стодиж ще достигне 183,7 млрд. долара до 2027 година

Microsoft и Dropbox започват Office интеграция

Ще спечелят потребителите, които са свикнали с удобствата на облачното хранилище и често работят с документи от познатия офис пакет