Приемат проектите за бизнес софтуер до 15 август

Микро, малки и средни фирми с шанс за еврофинансиране

Предприятията с шанс за 70% субсидия на бизнес софтуера

Ще се финансират проекти на стойност до 200 хиляди евро

Малки и средни фирми ще внедряват ERP и CRM с европари

30 милиона евро за бизнес софтуер са предвидени по новата процедура на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

Договорихме 1 млрд. евро за технологична модернизация

Финансирането е одобрено от Европейската комисия, заяви Драгомир Стойчев