Потребителите на генеративeн AI – между изкушението и страха

Поверителността, авторските права и грешките пораждат опасения