Подслушват 5G мрежите с устройство за няколко долара

Фалшивите базови станции работят в новите високоскоростни мрежи така, както в мрежите от предишно поколение, алармираха експерти

Интернет гигантите се опънаха на ФБР

Играчи като Facebook и Google планират нови мерки за криптиране на комуникациите и данните, за да попречат на прихващането от страна на службите