Нашите локационни данни – бизнес за милиарди долари

Това е сложна сенчеста мрежа от взаимодействия между компании, която е трудно да се разплете, смятат анализатори