Ерата на 5G: електро- и телеком мрежите се сливат

Още доста години операторите ще имат нужда от не-възобновяеми източници на енергия, като например дизеловите генератори, които се използват за резервиране на електрозахранването

Умният град разчита на интегрирани ИТ системи и процеси

Сама по себе си нито една система не може да направи града интелигентен, казва Стефан Малиновски - проектен мениджър в Телелинк

GE, Qualcomm и Apple ще правят „умни крушки“

Устройствата ще пращат промоции по телефоните на пазаруващите

Интелигентни термостати навлизат бързо в домовете

Потребителите ги възприемат най-вече заради потенциала им за спестяване на енергия и удобството, пестят и доставчиците на енергия

Развитието на градовете следва зрелостта на ИКТ

Токио и Москва си приличат по усилията, влагани в ИКТ, но се различават по резултатите