Започва най-големият аутсорсинг форум в Европа

Софика Груп представя за първи път българската индустрия в Германия

Софика Груп подготвя студенти за аутсорсинга

Партнира на Пловдивския университет за адаптиране на учебните програми