„Първо работно място” ще подпомага завършилите ВУЗ

Програмата ще бъде субсидирана и с европейски средства

България е назад в индекса на мобилността на ЕС

Изоставаме в системите за обучение на студенти в чужбина

Екипната работа се цени най-много от работодателите

Половината от анкетираните в проучване на УНСС изтъкват способността за работа под напрежение като водещ критерий