„Еразъм+” преодолява пропастта между умения и потребности

Програмата на ЕС помага за подготвянето на младите европейци за новата епоха на цифрови технологии и за успешна бъдеща кариера

AI система предсказва риска от отпадане на онлайн студенти

Алгоритмите взимат предвид до 120 променливи при създаване на профил за всеки студент, по-голямата активност през нощта се свързва с по-нисък риск

Google е най-атрактивен работодател за студентите

Американският високотехнологичен гигант сбъдва стремежа към намиране на баланс между работата и личния живот, сочи проучване