AI ще помага при писане на текстове в MS Office

Изкуствен интелект от OpenAI дори ще генерира автоматично електрони писма