Информационно обслужване дарява компютри на училища

Кампанията е насочена към слабо населените райони в страната

Един учебник на предмет в основното образование

Държавата ще спести по този начин десетки милиони левове