Информационно обслужване дарява компютри на училища

Кампанията е насочена към слабо населените райони в страната