Подслушват 5G мрежите с устройство за няколко долара

Фалшивите базови станции работят в новите високоскоростни мрежи така, както в мрежите от предишно поколение, алармираха експерти

Европа с единен подход към сигурността на 5G мрежите

Препоръки на Европейската комисия съчетават законодателни и политически инструменти, предназначени да защитят икономиките, обществата и демократичните системи