ИТ гигантите се оказват най-зелени

Intel оглавява престижния „Клуб 100%”, като покрива всичките си нужди от ток чрез възобновяеми енергийни източници, следван от Microsoft

Intel прави решителна стъпка към облака

Компанията разгръща глобална програма заедно с доставчици на услуги, целяща да направи облака по-прозрачен за крайните потребители