ИТ гигантите се оказват най-зелени

Intel оглавява престижния „Клуб 100%”, като покрива всичките си нужди от ток чрез възобновяеми енергийни източници, следван от Microsoft

Intel прави решителна стъпка към облака

Компанията разгръща глобална програма заедно с доставчици на услуги, целяща да направи облака по-прозрачен за крайните потребители

Google планира собствени процесори

Бъдещите чипове с архитектура ARM може да намерят приложение в сървърите на компанията, използвани в центровете й за данни по целия свят, за сметка на Intel