Как Covid-19 ускори края на 8-часовия работен ден

В много сектори приравняването на производителност с брой отработени часове вече не се прилага
(снимка: CC0 Public Domain)

Още от Индустриалната революция работните договори се основават най-вече на просто уравнение: колкото повече часове влагаме, толкова повече работа свършваме и толкова по-голямо възнаграждение получаваме. И тази връзка между продължителността на работния ден, заплащането и продуктивността е имала смисъл по времето, когато повечето хора са работили във фабрики и заводи.

Но в съвременната среда, когато говорим за икономика на знанието и бързото развитие на технологиите, се повдигат въпроси относно дефиницията за производителност и как трябва да бъде плащано на служителите за свършената от тях работа.  В много сектори приравняването на производителност с по-голям брой отработени часове вече не се прилага напълно. И въпреки че този процес беше стартирал преди 2020 г., COVID-19 пандемията го ускори значително, измествайки фокуса към по-голяма гъвкавост.

Напоследък компаниите експериментират с продължителността на работните седмици и работните дни. Миналата година Microsoft в Япония изпълни пилотен проект, временно съкращавайки работната седмица с един цял ден. Изводите от този експеримент са доста обнадеждаващи: 4-дневната работна седмица доведе до увеличаване на производителността на работниците с впечатляващите 40%.

Глобално проучване на Adecco Group сред 8000 офис служители, мениджъри и изпълнителни директори, потвърждава тенденцията, като регистрира 31% увеличение на производителността. Това се дължи на редица фактори:

Първо, хората получиха повече автономия. 76% от анкетираните казват, че имат частичен или пълен контрол върху работния си график. Това е увеличение с 21% спрямо нивата преди пандемията.

Второ, в осемте анкетирани държави, включително САЩ, Япония, Германия и Италия, търсенето на по-голяма гъвкавост в работата се е увеличило. 75% от служителите заявяват, че биха искали да запазят гъвкавост по отношение на работното време и графика си, както и как и от къде могат да работят.

Всеки втори от трима от работещите родители (67%) би оценил, ако работодателят се приспособи към нуждите и грижите за децата в тази непредвидимо развиваща се пандемия.

Според друго проучване на Adecco, повече от две трети от анкетираните смятат, че договорите на служителите трябва да се фокусират повече върху постигнатите резултати, отколкото върху отработените часове. В резултат на това разбиране, споделено и от работодателите и от служителите, скоро може да се очакват промени в продължителността на работните дни или седмици, като търсеният резултат ще е подобрена производителност.

Наблюденията на Adecco от българския пазар показват, че в момента 76% от компаниите предлагат по-голяма гъвкавост в работното време и възможност да работят от вкъщи, а 3/5 от компаниите позволяват на служителите да избират къде да работят.

Коментар